AQUAGRUPPEN

Allt inom vattenrening
“Vi är en liten flexibel organisation som har som främsta mål att producera vattenrening till Sveriges absolut lägsta priser och detta utan att ge avkall på kvalitén. En stor del av vårt sortiment säljs dessutom till andra företag inom branschen.”

VÅRAT SAMARBETE Vatten behöver renas överallt. Privatpersoner och företag har olika behov och vår uppgift är att främst nå ut till näringsidkare. Vi vänder oss till företag som har behov av rent vatten i stora volymer och som är beroende av en maskinpark som inte stannar på grund av höga kalkhalter eller andra föroreningar som kan leda till driftstopp. Vi vänder oss till fastighetsägare som vill ha ordning på vattnet till hyresgäster och vi vänder oss till hotellnäringen som har stora ekonomiska fördelar av ett kontrollerat och rent vatten. Vi har egna  erfarenheter och kunskaper vid sidan av tillgång till expertis som backar upp vid behov. Vår partner har verkat på den svenska marknaden i drygt 20 år vilket ligger till grund för den samlade erfarenhets och kompetensbanken som krävs för att kunna leverera rätt filter till respektive projekt.

PRODUKTER

JÄRNFILTER

Ett kök och ett badrum helt fritt från brun beläggning är lyx. Du slipper ett förstört VVS-system. Nya generationens järnfilter med flödesstyrning och inbyggd luftningsutrustning i filtret innebär enastående resultat på reningsförmågan. Den unika filterventilen styr hela reningsprocessen. Filtret känner med automatik av när det är dags för backspolning. Vattnets väg genom filtertanken är unik vilket innebär att hela filtermassan utnyttjas för rening till skillnad från klassisk konstruktion.

KOMBINATIONSFILTER

Filter av sektionsmodell kan kombineras på många olika sätt. Kalk, humus och nitrat är några exempel på kombinationsmöjligheter detta filter kan erbjuda. Nya generationens kombinationsfilter med SSD-funktion, flödesstyrning, unik filtermassa och marknadens absolut senaste filterventil är både kostnadseffektivt (Mycket lägre saltförbrukning) och en klok investering.

AVHÄRDNINGSFILTER

Med ett avhärdningsfilter så slipper du ett förstört VVS-system, igenkalkade kaffekokare, kranar och fläckar på kakel. Nya generationens avhärdare med SSD-funktion, flödesstyrning, filtermassa med ca 30 % högre verkningsgrad än övriga på marknaden och marknadens absolut senaste filterventil är både kostnadseffektivt (mycket lägre saltförbrukning) och en klok investering.

AVSYRNINGSFILTER

Åtgärdar surt och aggressivt vatten så att frätande egenskaper upphör. I vår serie avsyrningsfilter finns 2 olika modeller. Dels ett automatiskt och dels ett manuellt filter. Dessa modeller finns även i större storlekar för hushåll med mycket hög vattenförbrukning. Det manuella filtret är främst avsedd för hushåll där avlopp inte finns i anslutning till filtret. Detta filter backspolar inte. Dessa filter har som enda uppgift att höja pH-värdet på vattnet så att frätande egenskaper upphör. Lågt pH-värde på hushållsvattnet medför både tekniska och hälsomässiga risker. Att dricka vatten med hög kopparhalt skall man under alla förhållanden undvika.

RADONFILTER

Radonett tar bort: Radon, radongas, radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra, höjer lågt pH. Samt bakteriell rening med UV ljus.

BAKTERIEFILTER

Att belysa vatten med ett UV-ljus har visat sig vara mycket effektivt för att eliminera bakterier, alger, mögelsvampar och virus. AquaGruppens UV-ljus av Royalmodell reducerar dessa organismer med upp till 99 %.