Vårt mål - Att du ska växa

Vårt mål - Att du ska växa

Försäljning skall drivas av företag som lägger fokus på att sälja och utveckla försäljningen.

Allt enligt modellen som bygger på en vinnar-vinnar situation. Går det bra för våra partners så går det bra för oss.

Vi menar att leverantören skall hålla i kvalitet samt säkra funktioner så som lagerhållning, logistik och marknadsföring. Leverantören skall tillhandahålla en serviceorganisation som säkrar eftermarknadskraven.

Försäljningen skall enligt vår uppfattning koordineras och drivas av extern partner vars uppgift är att samordna och effektivt bearbeta och utveckla försäljningskanaler.

Genom att vi som partner har samlat fler leverantörer i en och samma portfölj kan vi erbjuda våra gemensamma handlare inom bygghandel ett komplett sortiment.

Allt med en kontaktperson som kan samordna och effektivisera områden som exponering, utbildning och säljsupport.

Vårt stora nätverk

Vårt stora nätverk

Genom samordning av våra uppdragsgivare når vi ett stort antal återförsäljare. Vi kan därigenom på kort tid få ut ett sortiment i hela Sverige.

I återförsäljarnätet ingår allt från enskilda handlare till de stora kedjorna som drivs konceptuellt med central styrning. Vi hjälper till med allt från inledande förhandlingar till skrivna avtal och införsäljning till både kedjor och enskilda handlare.

Vi står precis i mitten

Vi står precis i mitten

Vi vill tillsammans med väl valda aktörer på den Nordiska marknaden tillgodose handeln inom bygghandel.

Med ett sortiment från leverantörer som på ett naturligt sett kompletterar varandra i frågor om pris, design, sortiment och sambandsförsäljning når vi de bästa återförsäljarna.

Vi vill vara Handelshuset som på uppdrag av valda leverantörer tar hand om försäljning, förvaltning och kundvård av befintliga och framtida kunder. Genom samordning skall våra uppdragsgivares behov effektivt tillgodoses.

Det skall bidra till ökad effektivitet och bekvämlighet för våra gemensamma handlare.